Tag Archives: Renovate

รีโนเวททาวน์โฮมเก่าสองชั้น ให้เป็นบ้านใหม่น่าอยู่

รีโนเวท

เบื่อไหมกับการอยู่อาศัยในบ้านทาวน์โฮมเก่า ที่ดูอุดอู้ หลายๆส่วนเรื่องเสื่อมสภาพไป ถึงเวลาแล้วหรือยัง ที่จะต้องขึ้นมารีโนเวทบ้านเก่าให้กลับมาน่าอยู่กว่าเดิม