Tag Archives: รีโนเวทบ้านครึ่งไม้ครึ่งปูน

รีโนเวทบ้านครึ่งไม้ครึ่งปูนสภาพเคยสวย เป็นบ้านใหม่น่าอยู่

รีโนเวทบ้านไม้

บ้านครึ่งไม้ครึ่งปูนสมัยเก่าที่เริ่มผุพังตามกาลเวลา ถูกรีโนเวทใหม่หมดให้เป็นบ้านสวยดีไซน์ทันสมัย ดูกว้างขวาง โปร่งโล่งสบาย จนมองไม่ออกเลยว่าเป็นบ้านเก่ามาก่อน สลัดคราบบ้านเก่าในอดีตอย่างสิ้นเชิง